Background

Genel Göz Muayenesinde Yapılan İşlemler
entry image

Genel Göz Muayenesinde Yapılan İşlemler

1. Gözün kırma kusuru ölçümü 

Göz numarasını ölçmeye yarayan otorefraktometre cihazı ile hastanın gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatın var olup olmadığını ölçülür ve en uygun gözlük numaraları tespit edilir. Bazı durumlarda, özellikle çocuk muayenelerinde, gözlerin uyum yapma yeteneğini geçici olarak baskılamak amacıyla gözlere bir damla damlatılır ve otorefraktometre ölçümü bir süre beklendikten sonra yapılır. Bu damlalar görmede geçici olarak bulanıklık yapar.

2. Biyomikroskobik Muayene
Biyomikroskop olmadan göz muayenesinin yapılması mümkün değildir, çünkü göz dokularının büyütülmeden, çıplak gözle incelenmesi mümkün değildir. Özel cihazlar yardımı ile göz kapakları, konjonktiva, sklera, kornea, iris, lens ve retina tabakasının detayları incelenir.

 3. Bilgisayarlı Göz Tansiyonu Ölçümü

Bilgisayarlı cihazlarla göze temiz hava püskürtülerek göz tansiyonu ölçümü yapılır. Göz tansiyonu ölçümü bazı durumlarda manuel olarak da doktorunuz tarafından ölçülebilir.

 

4. Görme Keskinliği Muayenesi İnce detayları görebilme yeteneğimiz, büyükten küçüğe sıralanan harf, sayı ya da şekilleri belli mesafeden okunmasıyla ölçülür. Düzeltilmemiş görme keskinliği bir gözün çıplak olarak, yani gözlük, mercek ya da kontakt lens olmadan sahip olduğu en iyi görme seviyesidir.Düzeltilmiş görme keskinliği bir gözün önüne mercek ya da gözlük camı yerleştirilerek elde edilebilen en iyi görme derecesidir.

Gözlük muayenesinde göz doktoru gözün önüne çeşitli camlar yerleştirir ve hastaya en iyi, en rahat görüşü sağlayan cam numaralarını tespit eder. Doktor bu muayene sırasında otorefraktometre cihazının ölçümlerinden yararlanır.

    NİVGÖZ’ de görme keskinliği otoforopter yardımı ile gözlük camı takıp çıkartmadan dijital olarak ve hassas bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede çok kısa bir sürede onlarca farklı numara ve farklı aks denenebilmektedir. Hızlı geçişlerle iki numara arasındaki farkı kıyaslamak çok daha sağlıklı olmaktadır.

 5. Göz Dibi Muayenesi


Doktorunuzun kullanacağı özel mercekler yardımıyla yapılan bu muayene ile gözün arka kısmında bulunan vitreus, retina, optik sinir ve makula (sarı nokta) incelenir. Vitreusun saydamlığı, kıvamı, retina damarının görünümü, optik sinirin rengi, sınırları, çukurluğu ve bu gibi pek çok özellik ayrıntılı olarak değerlendirilerek diyabet, hipertansiyon ve kalıtsal hastalıklar v.b. tespit edilir. Makulanın (sarı nokta) muayenesi ile özellikle 60 yaş ve yukarısında görülebilen yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) erken evrelerde yakalanabilir. Bu muayenenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bazı kişilerde gözbebeği çeşitli damlalarla büyütülür. Bu damlalar geçici olarak görmede bulanıklık yaparlar. 

Paylaş
whatsapp