Background

Biyometri

background
Biyometri

Katarakt ameliyatı sırasında göz içine yerleştirilecek olan merceğin (GİL-göz içi lens) kırma gücünün hesaplanması için kullanılır.
Ultrasonik Biometri ve Optik Biometri olmak üzere iki çeşit biometri vardır.

1-Ultrasonik (A-scan) Biometri: Özellikle ileri kataraktlarda olmak üzere daha yaygın kullanılır. Kontakt ve immersiyon yöntemleri vardır.İmmersiyon biometri yapandan bağımsız olarak çok hassas ve doğru ölçüm sonuçları vermektedir. Bu sebeble özellikle çok odaklı GİL (akıllı lens) konulacak hastalarda immersiyon yöntemi kullanılmalıdır. En büyük dezavantajı hastaya damla anestezisi uygulanması gerekliliği ve yatar pozisyonda uygulanmasıdır.

2-Optik Biometri: Hastaya temas etmeden ve oturur halde yapılır, hassas bir yöntemdir. Ancak ilerlemiş kataraktlarda ölçüm yapılamamaktadır. Daha çok ileri olmayan kataraktlarda tercih edilir.

 

whatsapp