Background

Şaşılık Tedavisi

background
Şaşılık Tedavisi

Gözlerin farklı noktalara doğru yönelmesi durumuna şaşılık denir. Bir gözün diğerine göre farklı noktaya doğru yönelmesine bağlı olarak içe doğru, dışa doğru, yukarı veya aşağı doğru şaşılık olabilir.

Bu problem her zaman olabilir veya ara ara meydana gelebilir. Bazı çocuklarda doğuştan kayma olabilir, bazılarında daha sonra oluşabilir.
Kayma başlayınca beyin iki gözden birinin görüntüsünü baskılayabilir veya çift görme oluşabilir.

 

Tedavi edilmezse binoküler görme ve stereopsis denen iki gözün birlikte derinlikli görmesi engellenmiş olur ve göz tembelliği gelişebilir.
Erişkinlerdeki şaşılık, genellikle tedavi edilmemiş veya başarılı olarak tedavi edilmemiş çocukluk şaşılığının ilerlemesi ile oluşur.

Bazen de erişkinlerde bir travma veya hastalık sonucu şaşılık gelişir ve çift görmeye neden olur.

Tedavinin şekli şaşılığın tipine bağlı olarak değişir. Genellikle gözlük, prizma veya cerrahi tedavi uygulanır.

 

Şaşılık tedavisinde üç basamak uygulanır.

Mümkünse altta yatan neden tedavi edilir.

Göz tembelliği tedavi edilir.Ameliyat ile gözlerin aynı noktaya bakması temin edilmeye çalışılır.

Tedavi ne kadar erken olursa, göz tembelliği ihtimali azalır. Bazı şaşılıklar ameliyatsız tedavi ile düzelirken, bazıları yalnızca ameliyatla düzeltilebilir.

Ender bazı şaşılıklarda başarılı tedavi imkânları yoktur. Ancak günümüzde, eskiden tedavisi pek mümkün olmayan birçok şaşılık çeşitlerinde tedavi yapılabilmektedir.

whatsapp